Layer Check LC 1000

Уред за безконтактно измерване на дебелината на нанесеното покритие

Виж повече

ETARI ET-111

Kомбиниран уред за измерване на немагнитни покрития върху магнитна и...

Виж повече

ETARI ET-110

Уред за измерване дебелината на покритието върху феромагнитни основи

Виж повече